Over ons

De internationale stichting Sabra is opgericht in 2002. Het is een hulpverlenende instelling die actief is in verschillende landen, met name in Rusland (Siberie en het Verre Oosten) en in Israel. De Nederlandse tak van Sabra ondersteunt de internationale stichting voornamelijk in de vorm van (liefdadigheids)projecten. Sabra heeft als relatief jonge organisatie reeds vele werkzaamheden kunnen verrichten.

Op deze webpagina kunt u kennis maken met het werk van Sabra. Het werk wordt gedaan met hulp van G-d en met steun van vele broeders en zusters: de medewerkers en vrijwilligers van Sabra. Deze mensen investeren hun energie, hun ziel en hun hart in dit werk omdat in hun hart de liefde van G-d voor andere mensen brandt. Deze liefde dringt hen om die anderen te helpen en te dienen.  

Sabra heeft in de afgelopen jaren zowel goede als moeilijke tijden gekend. In de goede tijden delen we vreugde met elkaar terwijl we in de moeilijke tijden volharden zonder te klagen als een hecht gezin. We geloven dat ons werk onderdeel van het plan van G-d is en we kunnen Hem daarom aanschouwen met een rein aangezicht.


Visie

Sabra is opgericht met als doel:

• Bruggenbouwen tussen Jood en Christen van liefde en begrip
• Alijah, hulp aan Joodse mensen om terug te keren naar hun beloofde land
• Joodse mensen bewust maken van hun Joodse wortels
• Hulp aan bejaarden, gehandicapten, zieken, arme mensen & weeskinderen


Jaarrapportage